Kreativ Media

Här arbetar vi med datorer i centrum. Möjligheterna att skapa med datorn är nästan obegränsade.

km knapp film knapp musik knapp spel knapp tidning knapp

Vi är en verksamhet som sysselsätter sammanlagt 14 personer. Vår inriktning är allt som har med media, foto, ljud, bild, tidning, datorer och skapande att göra. Vårt mål med verksamheten är att alla ska ha en bra och inspirerande dag där ens mediaintresse får blomma ut så långt som det är möjligt! Vi har inga deadlines (stopp-datum) och inga speciella datum eller utgivningsfrekvenser som våra alster kommer ut, så vi gör saker i vår egen takt efter vår förmåga och har roligt under tiden!